• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

XIX-sta edycja RSZN

We Wrocławiu w Hotelu Mercure odbyła się konferencja w ramach XIX-tej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytutu Rozwoju Rynku. Podczas konferencji radca prawny Paweł Bojarski oraz prawnik Piotr Nowak zapoznali uczestników z tematem: „Podejmowanie oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych”. Omówiono m.in.:

  • podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych, przesłanki formalne (tryb, zasady obliczania głosów, uchybienia), przesłanki materialne (w tym naruszenie interesu właściciela), zaskarżanie uchwał (powództwo o uchylenie uchwały, powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały),
  • podejmowane uchwał przez organy spółdzielni mieszkaniowych, zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, Przedstawiciele Kancelarii odpowiadali na pytania uczestników dzieląc się praktycznym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Wśród tematów zaprezentowanych przez pozostałych prelegentów znalazły się kwestie dotyczące: efektywnego zarządzania finansami, prewencji w utrzymaniu urządzeń obiektowych, systemów energooszczędnego oświetlenia, wymiany oraz dobudowy wind, renowacji pokryć dachowych, a także rozwiązań będących alternatywą dla budowy wiat śmietnikowych. Na koniec konferencji rozlosowano nagrody oraz wręczono certyfikaty.