• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Szkolenie "Zmiany w Ochronie Danych"

W Oławie w Centrum Turystyki, Kultury i Rekreacji Browar Probus odbyło się szkolenie zatytułowane ZMIANY W OCHRONIE DANYCH. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH.

Współorganizatorami wydarzenia byli Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Kancelaria Radców Prawnych dr Paweł Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska.

W gronie uczestników szkolenia znaleźli się przedsiębiorcy z Oławy oraz okolic.

Zgodnie z programem szkolenia dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska omówiła następujące zagadnienia:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - ZMIANY

  1. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - omówienie regulacji.
  2. Porównanie obecnego oraz przyszłego stanu prawnego. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
  3. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych w firmie. Analiza przypadków. Pytania i odpowiedzi.

CENY TRANSFEROWE - DOKUMENTACJA

  1. Kogo dotyczą przepisy o cenach transferowych? - Pojęcie podmiotu powiązanego, rodzaje powiązań i transakcje między podmiotami powiązanymi.
  2. Przesłanki sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Określenie progu dokumentacyjnego i transakcyjnego.
  3. Zakres przedmiotowy dokumentacji cen transferowych. Co powinna zawierać dokumentacja?
  4. Zmiany w cenach transferowych od 1 stycznia 2017 r.