• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Obsługa prawna placówek medycznych

Świadczymy wszechstronną obsługę prawną podmiotów medycznych – szpitali, ZOZ oraz jednoosobowych praktyk lekarskich. Prawo medyczne i farmaceutyczne jest jedną z naszych specjalizacji.

Prowadzimy przekształcenia podmiotów medycznych. Wdrażamy procedury związane z ochroną danych osobowych w podmiotach medycznych. Radcy prawni z Kancelarii są Administratorami Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach medycznych. Prowadzimy audyty prawne w placówkach medycznych. Wspieramy podmioty medyczne w zarządzaniu projektami.


OFERTA:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów organizacyjnych
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów z NFZ
 • reprezentowanie w sporach oraz negocjacjach z NFZ
 • audyt dokumentacji medycznej
 • reprezentacja w sprawach o błędy medyczne
 • przygotowywanie umów z pacjentami, lekarzami oraz personelem medycznym
 • doradztwo w zakresie Prawa farmaceutycznego
 • pomoc w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych


Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów leczniczych w trakcie kontroli oraz w razie sporu z NFZ.

Sporządzamy zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpienia pokontrolnego, a także zażalenia na czynność dyrektora OW NFZ. Opiniujemy także projekty kontraktów.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Występujemy w imieniu zakładów opieki zdrowotnej w sprawach o odszkodowania z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Występujemy w procesach sądowym o zapłatę kwot tytułem nienależnie zakwestionowanych świadczeń i niezasadnie nałożonych kary umownych.


Realizujemy szkolenia dla personelu medycznego:

 • prawa pacjenta
 • odpowiedzialność cywilna personelu medycznego
 • przekształcenia w podmiotach medycznych
 • prawne aspekty kontraktów z NFZ
 • zarządzanie projektami w podmiotach medycznych
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • ochrona danych osobowych w podmiotach medycznych
 • tajemnica zawodowa lekarza