• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Obsługa prawna syndyków masy upadłościowej

Kancelaria świadczy obsługę prawną dla biur syndyków masy upadłości, zarządców sądowych, likwidatorów oraz doradców restrukturyzacyjnych.


OFERTA:

 • sporządzanie planu likwidacyjnego
 • pomoc w wymianie korespondencji z sądem upadłościowym
 • sporządzanie listy wierzytelności oraz obsługę sprzeciwów
 • obsługa sprawozdań z czynności syndyka
 • obsługa prawna wierzytelności masy upadłości
 • reprezentowanie syndyka w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym
 • opracowywanie planów podziału
 • przygotowywanie zebrań rady wierzycieli oraz projektów uchwał
 • zakończenie postępowania upadłościowego


Zakres obsługi dostosowujemy do potrzeb Klienta. Oferujemy także pomoc w znalezieniu nabywców wierzytelności.