• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Kredyty we frankach szwajcarskich

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze i reprezentowaniu przed sądem osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich przeciwko bankom. Prowadzi skutecznie sprawy tzw. „frankowiczów”.  

Występuje zarówno w sprawach kredytów indeksowanych - umów kredytowych w złotówkach, które miały być waloryzowane kursem franka szwajcarskiego, jak i kredytów denominowanych - umów kredytowych we frankach, które miały być spłacane w złotówkach.

Występujemy o unieważnienie całych umów oraz w zakresie klauzul niedozwolonych, w zależności od specyfiki sprawy.

Doradzamy optymalną strategię procesową.


OFERTA:

 • analiza umowy kredytowej
 • wyliczenie wysokości nadpłaconych rat kredytu
 • rozwiązania umożliwiające spłatę kredytu w złotych (PLN) według stawki LIBOR
 • zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu
 • usunięcie klauzul indeksacyjnych
 • usunięcie klauzul abuzywnych
 • unieważnienie umowy kredytowej
 • potrącenie wzajemnych należności z bankiem
 • wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość


Jeżeli chcą Państwo zmniejszyć obciążenia finansowe związane z kredytem frankowym – zapraszamy na spotkanie z prawnikami Kancelarii Prawnej dr P. Bojarski i Wspólnicy. Zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązanie.