• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Departamenty

W kancelarii pracuje zespół radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników. Obsługa prawna realizowana jest przez departamenty wyspecjalizowane w różnych obszarach prawnych.


Departament korporacyjny 

Zakładanie podmiotów gospodarczych, przekształcenia, fuzje i przejęcia spółek. Dokumenty rejestrowe, dokumentacja ze zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników, posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządów. Umowy spółki, statuty, regulaminy organizacyjne. Reprezentacja klientów przed sądami rejestrowymi.

 • radca prawny Piotr Milewicz - kierownik departamentu
 • adwokat Magdalena Januszewska


Departament sądowy

Spory sądowe, dochodzenie odszkodowań ( szkody majątkowe i szkody na osobie). Z kancelarią współpracuje lekarz oraz specjalista ds. wyceny szkód komunikacyjnych.

 • radca prawny Paweł Bojarski - wspólnik
 • adwokat Dąbrówka Bartoszek
 • radca prawny Krzysztof Rakowiecki


Departament umów

Wsparcie klientów w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów, umowy licencyjne, ochrona danych osobowych, własność intelektualna i prawo autorskie, rejestracja i ochrona znaków towarowych.

 • radca prawny Milena Domalewska - kierownik departamentu
 • adwokat Konrad Zieliński


Departament danych osobowych 

 • radca prawny Adam Dupla - kierownik departamentu


Departament ochrony środowiska 

Przygotowywanie specjalistycznych opinii z zakresu prawa ochrony środowiska oraz obsługa prawna spraw. 

 • radca prawny dr Paweł Bojarski


Biuro kancelarii

Kontakt z klientami, prowadzenie obsługi administracyjnej kancelarii prawnej

 • Joanna Bukowska
 • Magdalena Loranty
 • Sylwia Suszyńska-Zioło