• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Kancelaria Prawna dr P. Bojarski i Wspólnicy sp. j.

Pracownicy administracji umówią Państwa na spotkanie w dogodnym terminie oraz udzielą wszelkich, wstępnych informacji związanych z nawiązaniem współpracy z Kancelarią.

Kanelaria Bojarski
Adres:

ul. Oławska 4/2, 50-123 Wrocław

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00

Istnieje możliwość umówienia się z Klientem w dogodnych godzinach, w tym w sobotę.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna dr P. Bojarski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 4/2.

Wpisane do udostępnionego formularza kontaktowego dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi przesłanego zapytania oraz udzielenia wstępnych informacji związanych z nawiązaniem współpracy z Kancelarią. Udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie uzasadnia realizację prawnych interesów Kancelarii w ramach komunikacji z użytkownikami strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w związku z tym niezbędne w celu identyfikacji nadawcy.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w zakresie niezbędnym, a całość korespondencji przechowywana jest w sposób zapewniający wysoki standard bezpieczeństwa zawartych w jej treści informacji. W żadnym przypadku dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zawarte w korespondencji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Treść korespondencji przekazywana jest wyłącznie upoważnionym pracownikom Kancelarii w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań. Kancelaria nie przewiduje ujawnienia Pani/Pana danych osobowych zawartych w wiadomości wygenerowanej poprzez udostępniony formularz żadnym podmiotom zewnętrznym, tym bardziej dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię, może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@bojarski.net.pl lub za pomocą powyższego formularza kontaktowego.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych. Niezbędne informacje znajdują się na oficjalnej stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl

więcej