• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Sukcesja w biznesie

Prowadzimy prawne zabezpieczenie związane z przekazaniem firmy następcom. Doradzamy oraz przygotowujemy cały proces związany z sukcesją w biznesie na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Zajmujemy się także doradztwem spadkobiercom.

Jest to proces, który wymaga gruntownego przygotowania, aby uniknąć licznych zagrożeń prawnych.

Dziedziczeniu podlegają majątek firmy, hipoteka czy użytkowanie, wierzytelności, majątkowe prawa autorskie, a także zobowiązania związane z papierami wartościowymi, zobowiązania wynikające z zawartych umów.

Dziedziczeniu nie podlegają firma, koncesje, pozwolenia, numer NIP. Spadkobiercy muszą zatem uzyskać nowy NIP, wszystkie niezbędne koncesje i zarejestrować nową nazwę w celu kontynuowania działalności o takim samym profilu.

Przy dziedziczeniu jednoosobowej działalności bywa wielu spadkobierców, co może powodować paraliż funkcjonowania przedsiębiorstwa, związany ze wspólnym zarządem.

Przedsiębiorstwo można przekazać jednemu spadkobiercy poprzez zapis w testamencie.  


OFERTA:

 • analiza prawna sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem korzyści i zagrożeń związanych z sukcesją
 • audyt prawny
 • przygotowanie planu sukcesji
 • reprezentacja i prowadzenie spraw spadkowych przed sądami i organami egzekucyjnymi wynikającymi m.in. z postępowania o dział spadku, czy z tytułu odpowiedzialności za długi spadkowe
 • asystowanie przy podpisaniu aktów notarialnych
 • doradztwo w zakresie ubiegania się o uzyskanie wpisu do właściwych rejestrów, przyznania koncesji, licencji i zezwolenia
 • fachowa pomoc w sporządzeniu testamentu
 • doradztwo podatkowe
 • opiniowanie umów dotyczących spadku