• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Oferta dla firm

Zdjęcie - Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Oferujemy pełną obsługę prawną dużym firmom, jak i tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zdjęcie - Obsługa prawna placówek medycznych

Obsługa prawna placówek medycznych

Świadczymy wszechstronną obsługę prawną podmiotów medycznych – szpitali, ZOZ oraz jednoosobowych praktyk lekarskich.

Zdjęcie - Sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie

Przeprowadzamy procesy prawne, związane z przekazywaniem firm następcom, a także przygotowuje kompletne plany sukcesji.

Zdjęcie - Audyty prawne

Audyty prawne

Audyt prawny przeprowadzany przez Kancelarię nakierowany jest na analizę działalności Klienta pod kątem prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Zdjęcie - Zakładanie i przekształcanie spółek

Zakładanie i przekształcanie spółek

Zajmujemy się czynnościami prawnymi związanymi z rejestracją i przekształceniem spółki. Tworzymy spółki z o.o. oraz spółki komandytowe.

Zdjęcie - Administrator hipoteki

Administrator hipoteki

Obowiązki administratora hipoteki to zawieranie umów o ustanowienie hipoteki, a także wykonywanie innych czynności z zakresu praw i obowiązków wierzyciela.

Zdjęcie - Szkolenia

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla przedsiębiorców i firm. Ustalamy zawsze szczegółowy zakres szkolenia oraz oczekiwane rezultaty.

Zdjęcie - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu procedur związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Zdjęcie - Usługi doradcze

Usługi doradcze

Kancelaria Prawna dr Paweł Bojarski i Wspólnicy prowadzi usługi doradcze dla przedsiębiorców.

Zdjęcie - Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Realizujemy kompleksową obsługę zarządzania projektami, w tym także unijnymi. Wspieramy naszych klientów od momentu uzyskania dotacji do rozliczenia projektu.