• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Odszkodowania

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań, bądź zadośćuczynienia, od zakładów ubezpieczeń oraz osób trzecich. Dochodzimy roszczeń za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy oraz zdarzeń objętych zakresem dobrowolnego ubezpieczenia. Nasza pomoc obejmuje etap likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń jak i spór sądowy.

Sprawami odszkodowań zajmuje się wykwalifikowany zespół prawników, specjalizujący się w tego rodzaju sprawach.

W trakcie procesu ogromną wagę przykładamy do przeprowadzenia dowodu z opinii ,
w tym lekarskiej, dlatego przed przystąpieniem do sprawy  przekazujemy dokumenty szkodowe do konsultacji lekarzowi chirurgowi, z którym na stałe współpracujemy. Zlecamy mu przygotowanie raportu, w którym wskazuje elementy ważkie medycznie w sprawie oraz kwestie prognostyczne.

Ponadto współpracujemy z lekarzem orzecznikiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie pracy w ZUS. Wskazuje on zasady opiniowania uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem.

W sprawach dotyczących likwidacji szkód powypadkowych współpracujemy z Centrum Napraw Samochodowych, które służy nam specjalistyczną pomocą w ustaleniu zakresu koniecznych napraw, kosztów robocizny oraz części zamiennych.

Na skalę masową prowadzimy także procesy przeciwko ubezpieczycielom o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.