• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Spory sądowe

Kancelaria Prawna dr Paweł Bojarski i Wspólnicy pomaga rozwiązywać problemy prawne. Wskazujemy bezpieczne i pewne drogi, przestrzegamy przed istniejącymi zagrożeniami oraz racjonalizujemy ryzyko.

Prowadzimy korespondencję i rozmowy oraz mediacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. Mamy także ogromne doświadczenie w występowaniu w sprawach na etapie sądowym. Dzięki ogromnej praktyce zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Na bieżąco informujemy o etapie i przebiegu sprawy, zachowując jednocześnie samodzielność przy wykonywaniu zadań. Naszą renomę budujemy w oparciu o wysoki poziom merytoryczny porad prawnych oraz pełne zaangażowanie w problemy Klientów.

Ważna jest dla nas komunikacja z klientem, jasne i zrozumiałe udzielanie porad prawnych oraz przejrzystość przygotowywanych opinii.


OFERTA:

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • sprawy z weksla
 • spory związane z obrotem nieruchomościami
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • zasiedzenia
 • zniesienie współwłasności
 • rozgraniczenia
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych


Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód oraz separację
 • dochodzenie alimentów
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • udział w mediacjach pomiędzy małżonkami
 • rozliczenia majątkowe pomiędzy małżonkami


Prawo spadkowe

 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku
 • działy spadku
 • zachowek
 • dziedziczenie testamentowe
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • umowy dotyczące spadku


Prawo gospodarcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjne

Prawo ochrony środowiska

Prawo medyczne