• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Windykacja należności

Kancelaria Prawna dr Paweł Bojarski i Wspólnicy prowadzi skuteczną egzekucję należności. Przygotowuje wniosek egzekucyjny, przekazuje sprawę do komornika oraz nadzoruje cały proces komorniczy.


OFERTA:

 • sprawdzanie, aktualizacja i potwierdzanie danych dłużnika
 • przygotowanie wierzytelności do postępowania sądowego jak i egzekucyjnego;
 • prognozowanie co do możliwości wyegzekwowania dochodzonych kwot;
 • występowanie do dłużników z wezwaniami do zapłaty;
 • zastępstwo procesowe radcy prawnego podczas toczącego się postępowania;
 • kierowanie na podstawie tytułu wykonawczego do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • nadzorowanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz wspieranie czynnościami faktycznymi, których celem jest ustalenie składników majątku stanowiącymi własność dłużnika


Aby wyegzekwować dochodzone roszczenie podejmujemy alternatywne działania. Nasz klient ma pewność, że wierzytelność zostanie uregulowana.

 • ustalenie kręgu spadkobierców oraz przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku i dochodzenia wierzytelności od następców prawnych
 • kierowanie egzekucji przeciwko członkom zarządu spółki
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkom dłużników, a następnie prowadzenie przeciwko nim egzekucji
 • wpisywanie dłużników do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 • podejmowanie wobec dłużników działających z pokrzywdzeniem wierzyciela, czynności zmierzających do uznania za bezskuteczne działań ukierunkowanych na uszczuplenie majątku dłużnika


Z powodzeniem przeprowadzamy wierzyciela przez trudy egzekucji z nieruchomości. Profesjonalnie, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia przeprowadzamy wszystkie etapy egzekucji z nieruchomości, starając się maksymalnie skrócić czas oczekiwania na realne efekty podejmowanych czynności. Ostatecznie podejmujemy alternatywne działania zmierzające do egzekucji wierzytelności.

 • egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem
 • egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa (w tym zakresie współpracujemy z doświadczonymi syndykami)


Wśród naszych wieloletnich klientów znajdują się Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Banki Spółdzielcze oraz firmy windykacyjne. Jesteśmy autorami precedensowych rozwiązań prawnych z zakresu egzekucji wierzytelności i skutecznego dochodzenia roszczeń.


WSPÓŁPRACA Z KOMORNIKAMI

Przed oddaniem sprawy do komornika przygotowujemy wstępne prognozy co do możliwości egzekwowania dochodzonych kwot. Rzetelnie przygotowujemy dane o dłużniku, dzięki czemu mamy pewność, że komornik nie pominie żadnej istotnej wiadomości co do miejsca pracy dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 W naszym działaniu nie ma miejsca na przypadkowość, prowadzimy stały monitoring prowadzonych spraw i mamy bieżący kontakt z kancelariami komorniczymi.