• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Ochrona danych osobowych

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu procedur związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie. Realizujemy audyty ochrony danych w wielu przedsiębiorstwach, dostosowanie istniejącej dokumentacji do obowiązującego od 2018 roku prawa UE zmian w prawie i przygotowanie umów. Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Dbałość o ochronę bezpieczeństwa informacji jest procesem ciągłym.


OFERTA:

 • opracowywanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • opracowanie Polityki Kluczy
 • przygotowanie umowy o powierzeniu do przetwarzania danych dla kontrahentów oraz klauzul do umów
 • przygotowanie wzoru zgody na przetwarzanie danych
 • przygotowanie klauzul na stronę internetową i do mailingu odnośnie ochrony danych
 • przeprowadzenie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • zgłoszenie IODO do PUODO
 • szkolenie z ochrony danych przygotowane przez IODO dla pracowników
 • przygotowanie upoważnień dla pracowników i stażystów do przetwarzania danych
 • przygotowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • przygotowanie rejestru czynności przetwarzania danych
 • przygotowanie rejestru incydentów


Zachęcamy do zintegrowania Polityki Bezpieczeństwa z Regulaminami Wewnętrznymi obowiązującymi w firmie.

Prawnik z Kancelarii może objąć funkcję Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwach. Kancelaria sprawuje bieżący nadzór nad ochroną danych w firmie.