• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla przedsiębiorców i firm. Ustalamy zawsze szczegółowy zakres szkolenia oraz oczekiwane rezultaty.

Nasi trenerzy są specjalistami z zakresu prawa oraz zarządzania. Mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach magisterskich, licencjackich oraz podyplomowych na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Wyższej Szkole Bankowej, w Dolnośląskiej Szkole Służb Publicznych Asesor, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.


Przykładowa tematyka szkoleń:

Komunikacja z kontrahentem

Formy prawne prowadzenia działalności

Zarządzanie wierzytelnościami

Umowy w obrocie handlowym

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Zawieranie umów

Niedozwolone zapisy umowne

Faktura w obrocie gospodarczym

Windykacja polubowna

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o.

Bezpieczne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej

Spółka komandytowo-akcyjna jako podmiot prawny

Komunikacja w biznesie

Weksel w obrocie prawnym

Zarządzanie projektami

Zmiany w ustawie “deweloperskiej”

Świadome kreowanie wizerunku

Porozumienia w windykacji

Komunikacja, argumentacja

Menadżer w biznesie

Postępowanie sądowe a windykacja

Postępowanie egzekucyjne a windykacja

Windykacja należności czynszowych

Dostosowanie formy prowadzenia działalności do planów rozwojowych przedsiębiorców

Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Skuteczna windykacja

Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów

Zatory płatnicze w sektorze MŚP

Faktura jako dowód prywatny w procesie o zapłatę

Jak skutecznie zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika

Podstawy prawne działania przedsiębiorstw w Polsce

Wdrożenie RODO

Zmiany w ustawach Prawo Spółdzielcze i o spółdzielniach mieszkaniowych

Procedury antykorupcyjne


Prowadzimy także szkolenia otwarte dla w ramach Związków Pracodawców i Izb Gospodarczych oraz dla firm działających w Inkubatorach Przedsiębiorczości.

Pozostajemy do dyspozycji po zakończeniu szkolenia. Oferujemy doradztwo oraz profesjonalną pomoc w okresie do 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.