• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Szkolenie z zakresu ochrony danych

Dnia 11 stycznia 2018 r. radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zrealizowała szkolenie zatytułowane „Ochrona danych osobowych w Spółdzielniach Mieszkaniowych i u Zarządców Nieruchomości”.

Szkolenie, którego adresatami były Spółdzielnie i Zarządcy z regionu, zorganizowała SM "Podzamcze" z Wałbrzycha. Podczas szkolenia omówiono główne zmiany przewidziane przepisami RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które wejdzie w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Zwrócono uwagę m.in. na zmiany w umowach powierzenia, obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz wybór środków zabezpieczających dane osobowe, a także na konieczność dostosowania dokumentacji prowadzonej przez Spółdzielnie i Zarządców.