Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Windykacja | bojarski.net.pl

Windykacja

W ramach udzielanej przez Kancelarię kompleksowej  obsługi prawnej oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z egzekucją wierzytelności. Nasze działania w tej materii nakierowane są przede wszystkim na skuteczność, nadrzędnym celem zaś jest maksymalizacja egzekwowalności roszczeń.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze postępowania egzekucyjnego. Podczas gdy dla wielu prawników istotą egzekucji jest przekazanie sprawy do Komornika, dla nas moment ten jest dopiero początkiem drogi, która dzięki licznym, z powodzeniem wdrażanym mechanizmom, ma doprowadzić do wyegzekwowania roszczenia. Wychodzimy z założenia, że poprzestanie na sformułowaniu wniosku egzekucyjnego, a następnie bierne czekanie na otrzymanie postanowienia o umorzeniu egzekucji jest przyczyną niskiego poziomu egzekwowalności świadczeń. Z takim stanem rzeczy się nie godzimy, dlatego jesteśmy w stanie aktywnie wdrożyć u Państwa mechanizmy, które zaradzą tej sytuacji.

Wykonywane przez nas aktywności obejmują:

 • sprawdzanie, uaktualnianie i potwierdzanie danych dłużnika;
 • przygotowanie wierzytelności do postępowania sądowego jak i  egzekucyjnego;
 • prognozowanie co do możliwości wyegzekwowania dochodzonych kwot;
 • występowanie do dłużników z wezwaniami do zapłaty;
 • zastępstwo procesowe radcy prawnego podczas toczącego się postępowania;
 • kierowanie na podstawie tytułu wykonawczego do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • nadzorowanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz wspieranie czynnościami faktycznymi, których celem jest ustalenie składników majątku stanowiącymi własność dłużnika;
 • gwarantujemy stały monitoring działań kancelarii komorniczych.

W ramach oferowanych czynności mających na celu wyegzekwowanie dochodzonego roszczenia podejmujemy również alternatywne działania w zakresie:

 • ustalenia kręgu spadkobierców oraz przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku i dochodzenia wierzytelności od następców prawnych;
 • kierowania egzekucji przeciwko członkom zarządu spółki;
 • uzyskiwania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkom dłużników, a następnie prowadzenie przeciwko nim egzekucji;
 • wpisywania dłużników do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;
 • podejmowania wobec dłużników działających z pokrzywdzeniem wierzyciela czynności zmierzających do uznania za bezskuteczne działań ukierunkowanych na uszczuplenie majątku dłużnika.

Z powodzeniem przeprowadzamy wierzyciela przez trudy egzekucji z nieruchomości. Profesjonalnie, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia przeprowadzamy wszystkie etapy egzekucji z nieruchomości, starając się maksymalnie skrócić czas oczekiwania na realne efekty podejmowanych czynności.

 

Poza standardowymi czynnościami podejmujemy alternatywne działania w zakresie:

 • Egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem;
 • Egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa (w tym zakresie współpracujemy z doświadczonymi syndykami).

Wśród naszych wieloletnich klientów znajdują się Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Banki Spółdzielcze oraz firmy windykacyjne, przy których obsłudze, zyskaliśmy ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw na skalę masową.

Jesteśmy  autorami precedensowych rozwiązań, których wdrażanie wymaga wysokiego poziomu kompetencji prawnych. Artykuły radcy prawnego dr Pawła Bojarskiego są publikowane w czasopismach naukowych komorników sądowych w tym w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego: m.in. Egzekucja z udziałów oraz akcji spółek przez zarząd przymusowy; Zbieg zabezpieczenia powództwa przez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem z toczącymi się egzekucjami.

W Kancelarii funkcjonuje program do obsługi Klienta masowego.


Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.