Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) | bojarski.net.pl

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (Corporate Social Responsibility)

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt – Kwiecińska sp. partnerska w swoich działaniach intensywnie wykorzystuje narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu angażując się w przedsięwzięcia wspierające przedsiębiorstwa, lokalne instytucje i organizacje. Aktywnie współpracujemy ze związkami pracodawców oraz izbami gospodarczymi.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają  interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym to dla nas  inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Tworzone inicjatywy przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Inicjatywy promujące przedsiębiorczość, w których Kancelaria Radców Prawnych wystąpiła w charakterze patrona merytorycznego:

 • 5 i  7 listopad 2013 r. seminarium organizowane przez PKO Bank Polski pt. “Zatory płatnicze w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.
 • 15 listopad 2013 r. spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Świdnicy: “RPO 2014-2020 ” możliwości rozwoju sektora MŚP w latach 2014-2020″ w ramach projektu “Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”.
 • 18 listopad 2013 r. konferencja zorganizowana dla czeskich przedsiębiorców w Nachodzie pt.: “Prawne i podatkowe warunki działalności podmiotów gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych” w ramach projektu Razem dla biznesu, wspierającego przygranicznych przedsiębiorców.
 • 21 listopad 2013 r. wystawca podczas  Targów Career EXPO, organizowanych w Hali Stulecia we Wrocławiu.
 • 28 listopad – 1 grudzień 2013 r. spotkanie VI Zjazd Firm Rodzinnych we Wrocławiu u-Rodziny 2013.
 • 4 grudzień 2013 r. spotkanie konsultacyjno-informacyjne “Możliwości rozwoju dolnośląskich pracodawców w latach 2014-2020″, organizowane przez Sudecki Związek Pracodawców w Centrum Konferencyjnym WPP we Wrocławiu.
 • 5 grudzień 2013 r. konferencja 5 Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny, organizowany w Jeleniej Górze.
 • 18 grudzień 2013 r. spotkanie konsultacyjno- informacyjne “Dialog społeczny na Dolnym Śląsku- rozwiązania dla lokalnych przedsiębiorców” , organizowanym przez Sudecki Związek Pracodawców w Zamku Książ w Wałbrzychu.
 • 11 luty 2014 r. spotkanie Stowarzyszenia Soroptymistek Klub Wałbrzych w Hotelu Ibis Styles w Wałbrzychu.
 • 21 luty 2014 r. Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu
 • 24 luty 2014 r. spotkanie przedsiębiorców Klubu Polskiego Biznesu Republiki Czeskiej w Libercu o tematyce: “Współpraca gospodarcza województw przygranicznych: Opolskiego, Dolnośląskiego i Libereckiego” oraz “Prawne i podatkowe warunki działalności podmiotów gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych”.
 • 21 marzec 2014 r. konferencja “Jak stać się właścicielem nieruchomości już od 55 000 zł” zorganizowanej przez MK Estate sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Rynku Nieruchomości.
 • 26 marzec 2014 r. konferencja pt.: “Prawo i finanse- kluczowe wsparcie dla przedsiębiorców. Środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego .
 • 8 kwiecień 2014 r. seminarium pt. “Skuteczna windykacja dla przedsiębiorców Sudeckiego Związku Pracodawców” w T-Park w Szczawnie Zdroju.
 • 8 kwiecień 2014 r. udział w Targach Pracy Wrocław CAREER EXPO 2014.
 • 9 kwiecień 2014 r. udział w projekcie Diversity Index.
 • 14 kwiecień 2014 r. udział w projekcie Doing Business Polska  2015  realizowanym przez Bank Światowy. Projekt ma na celu ocenę środowiska prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym.
 • 15 maj 2014 r. konferencja  IV edycja Dnia Przedsiębiorczości i Pracy zorganizowana przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy.
 • 20 maj 2014 r. konferencja pt.:  “Pożyczki unijne – kluczowe wsparcie dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE – źródło finansowania działalności gospodarczej” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 21 maj 2014 r. konferencja pt.: “Wsparcie dla firm – nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
 • 23 maj 2014 r. spotkanie Regionalne Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych zorganizowane przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.
 • 23 maj 2014 r. konferencja naukowa pt.: “Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja”, której organizatorem był Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 30 maj 2014 r. konferencja pt. “Odnawialne zasoby i źródła energii szansą samowystarczalności energetycznej i rozwoju powiatu oławskiego” zorganizowanej przez Powiat Oławski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Geotermalną Asocjację oraz Zachodnią Izbę Gospodarczą.
 • 17 czerwiec 2014 r. konferencja  Dzień Przedsiębiorczości i Pracy  zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Strzegom oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy w ramach obchodów Dnia Kamieniarza.
 • 26 czerwiec 2014 r. udział w II Wrocławskim Forum Kobiet we Wrocławskim Centrum Kongresowym w Hali Stulecia zorganizowanym przez Zachodnią Izbę Gospodarczą i Stowarzyszenie MoMo.
 • 2 lipiec 2014 r. spotkanie Wieczór Biznesowy “Przebojowe Biznesmenki” zorganizowane przez ogólnopolski Lady Business Club z siedzibą w Warszawie oraz wałbrzyski odział Soroptimist International a także Dr Baumann Agnieszka Kuehl.
 • 8-9 września 2014 r. reprezentacja Dolnego Śląska w Ponadregionalnym Zespole ds. Formuły Dialogu i Mediacji.
 • 23 września 2014 r. konferencja pt. “Unijne pieniądze na start” przygotowana przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
 • 7 i 11 października 2014 r. cykl szkoleń zorganizowanych przez firmę Jadmar Sp. z o.o. dla przedsiębiorców.
 • 15 października 2014 r. szkolenie zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. 
 • 22 października 2014 r. spotkanie konsultacyjno-informacyjne pt. “Możliwości rozwoju przedsiębiorstw z branży turystyczno-hotelarskiej na lata 2014-2020″ zorganizowanej przez Dolnośląskich Pracodawców.
 • 24 października 2014 r. uczestnictwo w spotkaniu dla przedsiębiorców zorganizowanym przez Bank Spółdzielczy w Oławie.
 •  6 listopad 2014 r. wsparcie merytoryczne VIII edycji  konkursu Debiut Gospodarczy zorganizowanego przez Miasto Świdnica.
 • 28 listopada 2014 r. uczestnictwo w  szkoleniu dla młodych przedsiębiorców w Sudeckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej z zakresu podstawowych form prawnych prowadzenia działalności oraz zagrożeń wynikających z rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • 17 kwietnia 2015 r. uczestnictwo w pierwszej gali Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i portal naszbiznes24.pl.
 • Marzec – lipiec 2015 r. realizacja szkoleń pt:  ”Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej” dla startupów – osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach programu Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie organizowane przez FRW Media Sp. z o.o.
 • Kwiecień – czerwiec 2015 r.  Partner merytoryczny spotkań informacyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z Dolnośląskimi Pracodawcami. Spotkania odbyły się we: Wrocławiu, Oławie, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Świdnicy, Kłodzku.
 • 11 czerwca 2015 r. poprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców pt. “Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie”.
 • 17 czerwca 2015 r. uczestnictwo w konferencji pt. “Rozwój, biznes i innowacje” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz portal naszbiznes24.pl.
 • 11 marca 2016 r. wystąpienie pt. “Wdrażanie ochrony danych osobowych” podczas XIII edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.
 • 18 marca 2016 r. podczas kursu medycznego zorganizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską prezentacja tematu: “Forma prawna prowadzenia działalności przez lekarza dentystę w kontekście prawa medycznego. Przekształcenie jednoosobowych działalności oraz spółek osobowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.