• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Spory w związku z kredytami we frankach

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDEM „FRANKOWICZÓW

Kancelaria zapewnia obsługę i reprezentowanie przed Sądem osób posiadających kredyty we frankach przeciwko Bankom.

Posiadamy doświadczenie w tym zakresie.

Występujemy zarówno w sprawach  kredytów indeksowanych - umów kredytowych w złotówkach, które miały być waloryzowane kursem franka szwajcarskiego, jak i kredytów denominowanych - umów kredytowych we frankach, które miały być spłacane w złotówkach.

Występujemy o unieważnienie całych umów oraz jedynie w zakresie klauzul niedozwolonych w zależności od specyfiki sprawy.

Doradzamy optymalną strategię procesową.


Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę obejmującą:

 • analizę umowy kredytowej,
 • wyliczenie wysokości nadpłaconych rat kredytu,
 • rozwiązania umożliwiające spłatę kredytu w złotych (PLN) według stawki LIBOR,
 • zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu,
 • usunięcie klauzul indeksacyjnych,
 • usunięcie klauzul abuzywnych,
 • unieważnienie umowy kredytowej,
 • potrącenie wzajemnych należności z bankiem,
 • wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość.

 

ZAPRASZAMY DO SPOTKANIA CELEM ANALIZY UMOWY ORAZ USTALENIA WARUNKÓW PROWADZENIA SPRAWY.