• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Spory sądowe

W ramach prowadzonej przez Kancelarię aktywności oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej. W toku współpracy wskazujemy bezpieczne i pewne drogi, przestrzegamy przed istniejącymi zagrożeniami oraz racjonalizujemy ryzyko. Proponujemy bezpieczeństwo i komfort, jaki daje powierzenie profesjonalistom wszelkich newralgicznych sytuacji związanych z zagrożeniami natury prawnej. Prowadzimy korespondencje, rozmowy, mediacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. Mamy także ogromne doświadczenie w występowaniu w sprawach na etapie sądowym. Wielokrotnie dzięki doświadczeniu i opanowaniu doprowadziliśmy do polubownych rozwiązań. Dzięki ogromnej praktyce i występowaniu w licznych sporach sądowych zapewniamy klientowi wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Na bieżąco informujemy o etapie i przebiegu sprawy, zachowując jednocześnie dużą samodzielność i kreatywność przy wykonywaniu zadań. Naszą renomę budujemy w oparciu o wysoki poziom merytoryczny oraz pełne zaangażowanie w problemy Klientów.

W swoim codziennym działaniu kładziemy nacisk na utrzymanie najwyższych przy udzielaniu pomocy prawnej. Nasze zadania wykonujemy z pasją i zaangażowaniem. Bardzo duży nacisk kładziemy na komunikację z klientem, jasność przy udzielaniu informacji, porad, zrozumiałość oraz przejrzystość przygotowywanych opinii.

Obszary działalności:

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę;

 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego;

 • Sprawy z weksla;

 • Spory związane z obrotem nieruchomościami;

 • Postępowanie wieczystoksięgowe;

 • zasiedzenia;

 • zniesienie współwłasności;

 • rozgraniczenia;

 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód oraz separację;

 • dochodzenie alimentów;

 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;

 • udział w mediacjach pomiędzy małżonkami;

 • rozliczenia majątkowe pomiędzy małżonkami.

Prawo spadkowe

 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku;

 • działy spadku;

 • zachowek;

 • dziedziczenie testamentowe;

 • odpowiedzialność za długi spadkowe;

 • umowy dotyczące spadku.

Prawo gospodarcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjne

Prawo ochrony środowiska

Od 1998 roku radca prawny dr Paweł Bojarski był członkiem Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posiada 3 letnie doświadczenie w przedmiocie orzekania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Jest autorem wielu publikacji z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, w tym podręczników akademickich. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, także międzynarodowych poświęconych zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska, na których wygłaszał referaty. Od wielu lat zajmujemy się przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska.

 Prawo medyczne