• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Nieruchomości

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej zarządców oraz pośredników nieruchomości.

Od wielu lat świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz Zarządców Nieruchomości,  Pośredników w obrocie nieruchomościami, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Wspólnot Mieszkaniowych w sporach sądowych m.in. w przedmiocie:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

 • powództw o zapłatę z tytułu zaległości w opłatach mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy, eksploatację, media i inne opłaty);

 • powództw o uchylenie i stwierdzenie nieważności podjętych uchwał.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej świadczymy następujące usługi dla Zarządców:

 • protokołowanie zebrań członków Wspólnot;

 • przygotowywanie projektów uchwał;

 • opiniowanie podejmowanych uchwał;

 • przygotowywanie powództw o uchylenie i stwierdzenie nieważności podjętych uchwał;

 • prowadzenie procesów sądowych w sprawach podejmowanych uchwał;

 • sporządzenie i opiniowanie umów w zakresie bieżącej działalności Wspólnoty;

 • opracowywanie projektów umów z zakresu zbycia, nabycia i korzystania z nieruchomości;

 • przygotowywanie opinii prawnych;

 • analiza ryzyk prawnych planowanych działań;

 • porządkowanie treści ksiąg wieczystych członków Wspólnoty: ustalanie zgodności ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym, prowadzenie postępowań spadkowych, prowadzenie postępowań z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości;

 • przygotowywanie analiz stanu prawnego nieruchomości;

 • reprezentacja Wspólnot i ich członków przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi.

Reprezentujemy Zarządców oraz obsługujemy pod względem prawnym spotkania z mieszkańcami.

Wdrażamy ochronę danych osobowych u Zarządców nieruchomości, jesteśmy Administratorami Bezpieczeństwa Informacji u Zarządców.

Kancelaria wspierała nadto Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości  we Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Dr  Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosiła liczne wykłady w obszarach tematycznych Windykacja roszczeń oraz ochrona danych osobowych

http://bojarski.net.pl/wp-content/themes/bojarski/images/2013/03/regionalne-300x73.jpg

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska prowadziła także szkolenie “Jak skutecznie zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika” organizowane 30 października 2013 r. przez Letia Business Center Club dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Prezentacje dr Pawła Bojarskiego oraz dr Katarzyny Schmidt-Kwiecińskiej były dla uczestników okazją do uzyskania wielu praktycznych informacji w obszarze zabezpieczenia oraz egzekucji roszczeń.

W lutym 2014 r. dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosiła prelekcję w ramach Regionalnego Spotkania Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu pt. “Prowadzenie sporów sądowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Sprzedaż zadłużonego lokalu.”

W maju 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła seminarium pt.: “Windykacja należności czynszowych przy wynajmie komercyjnym” podczas Regionalnego Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych zorganizowanym przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.

We wrześniu 2014 r. Kancelaria Radców Prawnych występowała w charakterze patrona merytorycznego  w Regionalnym Spotkaniu Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu. Przedstawiciel Kancelarii  zaprezentował temat: “Aspekty prawne i możliwe sposoby działania wobec uciążliwego lokatora.”

 Dr Paweł Bojarski występował jako ekspert na XVIII Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami, które jest największym w Polsce forum przedstawicieli zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wygłosił wykład pt. Dochodzenie roszczeń przysługujących pośrednikom i zarządcom.

 

Zajmujemy się nadto obsługą deweloperów. Prowadzimy także wiele spraw Klientów deweloperów.

OBSŁUGA PRAWNA DEWELOPERÓW:

 • pomoc prawna podczas negocjacji z kontrahentami lub wierzycielami (wymagane lub postulowane kroki prawne w celu zabezpieczenia interesów klienta);

 • reprezentowanie w sporach z podwykonawcami;

 • reprezentowanie w postępowaniach związanych z nieruchomością (wydzielenie, wyłączenie z produkcji rolnej);

 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o kredyty hipoteczne istnieje możliwość pełnienia funkcji administratora hipoteki.

 

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW DEWELOPERÓW:

 • doradztwo prawne na etapie zawarcia przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu;

 •  prowadzenie postępowań sądowych o nakazanie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie  przymusowego przeniesienia własności lokali;

 • prowadzenie postępowań sądowych w przedmiocie należności związanych z występowaniem  opóźnień co do wywiązania się przez dewelopera z przeniesieniem własności nieruchomości (odsetki, podwyższone oprocentowanie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki);

 • przygotowywanie wniosków o wpisy obciążeń na nieruchomościach tytułem zabezpieczenia roszczeń do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu;

 • prowadzenie spraw  w przedmiocie usunięcia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.