• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Usługi doradcze

W ramach kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców oferujemy usługi doradcze w zakresie:

·         załatwiania spraw administracyjnych;

·         doradztwa handlowego;

·         doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem;

·         pomocy przy uzyskaniu zaświadczeń i pozwoleń na pracę przez cudzoziemców.

Towarzyszymy także Prezesom firm w prowadzeniu negocjacji oraz opracowywaniu porozumień o polubowne zakończenie sporu.

Uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym.

Wspieramy przedsiębiorców od momentu powstania pomysłu na biznes aż do jego realizacji.