• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Szkolenia

W skład naszej oferty wchodzi prowadzenie profesjonalnych szkoleń. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców, firm, poszczególnych działów firm.

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla działów windykacji firm. Z częścią naszych kontrahentów podpisaliśmy porozumienia w zakresie organizowania 2 razy w roku cyklicznych szkoleń wyjazdowych dla pracowników.

Przed szkoleniem odbywamy spotkanie, w którym poznajemy Państwa oczekiwania co do programu szkolenia, jego wymiaru oraz oczekiwanych efektów.

Prowadzimy szkolenia stacjonarne, w siedzibie firmy Klienta oraz wyjazdowe.

Nasi trenerzy są specjalistami z zakresu prawa, negocjacji, posiadają wykształcenie menadżerskie oraz z zakresu zarządzania.

Trenerzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach magisterskich, licencjackich oraz podyplomowych na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Wyższej Szkole Bankowej, w Dolnośląskiej Szkole Służb Publicznych Asesor, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Istnieje także możliwość zorganizowania całej infrastruktury organizacyjnej szkolenia, w tym noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • Komunikacja z kontrahentem;

 • Formy prawne prowadzenia działalności;

 • Zarządzanie wierzytelnościami;

 • Umowy w obrocie handlowym;

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło;

 • Mediacje;

 • Zawieranie umów;

 • Niedozwolone zapisy umowne;

 • Faktura w obrocie gospodarczym;

 • Windykacja polubowna;

 • Negocjacje;

 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.;

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o.;

 • Bezpieczne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej;

 • Spółka komandytowo-akcyjna jako podmiot prawny;

 • Komunikacja w biznesie;

 • Weksel w obrocie prawnym;

 • Zarządzanie projektami;

 • Zmiany w ustawie “deweloperskiej”;

 • Świadome kreowanie wizerunku;

 • Negocjacje windykacyjne;

 • Porozumienia w windykacji;

 • Komunikacja, argumentacja;

 • Menadżer w biznesie;

 • Postępowanie sądowe a windykacja;

 • Postępowanie egzekucyjne a windykacja;

 • Windykacja należności czynszowych;

 • Dostosowanie formy prowadzenia działalności do planów rozwojowych przedsiębiorców;

 • Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej;

 • Skuteczna windykacja;

 • Skuteczne zabezpieczenie realizacji umów;

 • Zatory płatnicze w sektorze MŚP;

 • Faktura jako dowód prywatny w procesie o zapłatę;

 • Jak skutecznie zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika;

 • Podstawy prawne działania przedsiębiorstw w Polsce;

 • Podstawy systemu podatkowego w Polsce;

 • Zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o VAT;

 • Dokumentacja cen transferowych;

 • Wdrożenie RODO;

 • Zmiany w ustawach Prawo Spółdzielcze i o spółdzielniach mieszkaniowych;

 • Procedury antykorupcyjne.

Prowadzimy także szkolenia otwarte dla przedsiębiorców, które stanowią forum wymiany doświadczeń w ramach Związków Pracodawców oraz Izb Gospodarczych. Prowadzimy także szkolenia otwarte dla firm Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Pozostajemy także do Państwa dyspozycji po zakończeniu szkolenia. Oferujemy doradztwo oraz profesjonalną pomoc w okresie do 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.

Nasi prawnicy wspomagają także przedsiębiorców w trakcie działań promocyjnych. Uczestniczymy w spotkaniach z Klientami oraz  targach, gdzie prezentujemy otoczenie prawne działalności przedsiębiorcy. Przygotowujemy notatki do działań promocyjnych o uwarunkowaniach prawnych podejmowanych przez przedsiębiorców przedsięwzięć.

 

Wybrane prowadzone szkolenia, seminaria:

 • Kancelaria  była patronem merytorycznym cyklu seminariów organizowanych w październiku oraz listopadzie 2013 r. przez PKO Bank Polski w Wałbrzychu, Lubinie oraz Wrocławiu pt. “Zatory Płatnicze w sektorze MŚP”. Dyrektor Kancelarii dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała temat “Skuteczne zabezpieczenie i windykacja roszczeń”. Dr Paweł Bojarski zanalizował zagadnienie: “Dochodzenie roszczeń przeciwko spółkom, członkom zarządu spółek oraz podmiotom powstałym w wyniku przekształcenia i podziału. Zatory płatnicze a podatek VAT”.

 • Kancelaria prowadziła szkolenie “Jak skutecznie zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika” organizowane 30 października 2013 r. przez Letia Business Center Club dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Prezentacje dr Pawła Bojarskiego oraz Dyrektor Kancelarii dr Katarzyny Schmidt – Kwiecińskiej były dla uczestników okazją do uzyskania wielu praktycznych informacji w obszarze zabezpieczenia oraz egzekucji roszczeń.

 • Dr Paweł Bojarski występował jako ekspert na XVIII Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami, które jest największym w Polsce forum przedstawicieli zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wygłosił wykład pt.: “Dochodzenie roszczeń przysługujących pośrednikom i zarządcom”.

 • Kancelaria uczestniczyła w Regionalnych Spotkaniach Zarządców Nieruchomości w dniu 20 września 2013 r. we Wrocławiu oraz 30 października 2013 r. w Zielonej Górze.  Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska oraz Prawnik Marcin Arciszewski wygłosili prezentacje w obszarze: “Skuteczna windykacja oraz prowadzenia sporów sądowych przez zarządców”.

 • Dr Paweł Bojarski występował jako ekspert w trakcie VI Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych u-Rodziny 2013. Uczestniczył w charakterze prelegenta w Wielkiej Ławie Prawników – panelu o prawie pracy dla przedsiębiorców rodzinnych.

 • W kwietniu 2011 r. dr Paweł Bojarski oraz dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska prowadzili szkolenia na festiwalu Przedsiębiorczości Boss pt. “Zasady bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej”.

 • W lutym 2014 r. dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosiła prelekcję w ramach Regionalnego Spotkania Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu pt. “Prowadzenie sporów sądowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Sprzedaż zadłużonego lokalu”.

 • W lutym 2014 r. dr Paweł Bojarski oraz dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosili prelekcję : “Umowa zlecania a umowa o dzieło – porównanie” w trakcie wydarzenia organizowanego dla przedsiębiorców wspólnie z ZUS Oddział w Wałbrzychu przez Sudecki Związek Pracodawców w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-park.

 • Kancelaria  jest patronem merytorycznym cyklu konferencji organizowanych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego pt.: Prawo i finanse – kluczowe wsparcie dla przedsiębiorców. Środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE.  W marcu oraz maju 2014 r. radca prawny dr Paweł Bojarski wygłosił prelekcję: “Dostosowanie formy prawnej prowadzenia działalności do planów rozwojowych przedsiębiorców”.

 • w kwietniu 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska poprowadziła seminarium pt. “Skuteczna windykacja” dla przedsiębiorców Sudeckiego Związku Pracodawców podczas spotkania w T-Park w Szczawnie Zdroju.

 • w kwietniu 2014 r. Kancelaria Radcy Prawnego dr P. Bojarski, dr K. Schmidt – Kwiecińska sp. partnerska oraz Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o. jako Partnerzy Strategiczni spółki Human Partner Sp. z o.o. wspólnie zorganizowali spotkanie konsultacyjne pod hasłem  NASZE WSPARCIE TWÓJ ROZWÓJ celem przybliżenia przedsiębiorcom Nowej Perspektywy Finansowej na lata  2014-2020 w ramach pozyskiwania Funduszy Europejskich.

 • w maju 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska omówiła: “Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej” podczas IV edycji Dnia Przedsiębiorczości i Pracy zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy oraz Sudecką Izbę Przemysłowo – Handlową w Świdnicy.

 • w maju 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła seminarium pt.: “Windykacja należności czynszowych przy wynajmie komercyjnym” podczas Regionalnego Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych zorganizowanego przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.

 • we wrześniu 2014 r. Kancelaria Radców Prawnych występowała w charakterze patrona merytorycznego  w Regionalnym Spotkaniu Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych zaprezentował temat: “Aspekty prawne i możliwe sposoby działania wobec uciążliwego lokatora.”

 • Kancelaria wystąpiła w charakterze partnera merytorycznego Konferencji pt. “Turystyka nieodkryta” zorganizowanej przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Dr Paweł Bojarski uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom upadłości przedsiębiorców z branży turystycznej.

 • w  październiku 2014 r. Kancelaria wystąpiła w charakterze partnera merytorycznego szkoleń organizowanych przez firmę JADMAR sp. z o.o. dla przedsiębiorców. Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska przedstawiła temat: “Aspekty prawne zawierania umów”. Druga część spotkania dedykowana była przedsiębiorcom z branży medycznej. Tematem wystąpienia dr Katarzyny Schmidt-Kwiecińskiej były “Aspekty prawne kontraktów z NFZ, kary umowne oraz kontrole.”

 • w październiku 2014 r. Radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska poprowadziła szkolenie: “Dochodzenie odszkodowania z tytułu naprawy uszkodzonego pojazdu oraz najmu pojazdu zastępczego z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego” dla przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.

 • w październiku 2014 r. dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała zagadnienie “Aspekty prawne windykacji roszczeń” dla przedsiębiorców, w ramach szkolenia zorganizowanego przez Bank Spółdzielczy w Oławie.

 • w październiku 2014 r. Kancelaria wystąpiła, w charakterze partnera merytorycznego, w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym  pt. “Możliwości rozwoju przedsiębiorstw z branży turystyczno-hotelarskiej na lata 2014-2020″ zorganizowanym przez Dolnośląskich Pracodawców. Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała temat “Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorstw”.

 • w listopadzie 2014 r. Kancelaria wystąpiła jako partner merytoryczny szkolenia organizowanego dla przedsiębiorców zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach. Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała temat “Umowy w obrocie handlowym”.

 • w listopadzie 2014 r. Kancelaria Radców Prawnych poprowadziła szkolenie dla młodych przedsiębiorców w Sudeckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej z zakresu podstawowych form prawnych prowadzenia działalności oraz zagrożeń wynikających z rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 • w styczniu 2015 r. Radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła szkolenie pt. “Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych” w ramach spotkania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

 • 26 marca 2015 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła szkolenie pt. “Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej” w siedzibie spółki FRW Media Group w Świdnicy w ramach programu “Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie” oferowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

 • W kwietniu Kancelaria Radców Prawnych poprowadziła szkolenie: “Ryzyka prawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza – prawo medyczne” w ramach spotkania zorganizowanego dla lekarzy stomatologów przez Komisję Stomatologiczną oraz Komisję Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu .

 • W kwietniu, maju i czerwcu Kancelaria Radców Prawnych poprowadziła szkolenie pt: Aspekty prawne pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach konferencji przygotowanej  przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z Dolnośląskimi Pracodawcami dla pracodawców z Dolnego Śląska.

 • W czerwcu 2015 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła szkolenie w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców pt. “Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie”.

 • We wrześniu 2015 r. podczas dwunastej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości radca prawny dr Paweł Bojarski zaprezentował temat: “Miejsca postojowe oraz garaże w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych”.

 • W październiku 2015 r. kancelaria wystąpiła w charakterze partnera merytorycznego szkoleń dla przedsiębiorców organizowanych przez Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o. Podczas szkoleń radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zaprezentowała możliwości pozyskiwania środków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast radca prawny dr Paweł Bojarski omówił kwestie związane z dostosowaniem formy prawnej prowadzonej działalności do zmian rozwojowych firmy.

 • W marcu 2016 r. podczas XIII edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska omówiła temat: “Wdrażanie ochrony danych osobowych”.

 • W marcu 2016 r. podczas kursu medycznego zorganizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską radcy prawni dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska i dr Paweł Bojarski zaprezentowali temat “Forma prawna prowadzenia działalności przez lekarza dentystę w kontekście prawa medycznego. Przekształcenie jednoosobowych działalności oraz spółek osobowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.

 • W kwietniu 2016 r. radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zrealizowała szkolenie specjalistyczno-prawnicze dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Tematem szkolenia było “Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Zarządcy Nieruchomości”.

 • W czerwcu 2016 r. podczas legnickiej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska omówiła temat: “Wdrożenie i funkcjonowanie systemu danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych”.

 • We wrześniu 2016 r. podczas wrocławskiej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska zrealizowała szkolenie zatytułowane: “Naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych i firmach zarządzających nieruchomościami – jak im przeciwdziałać?”.

 • W lutym 2017 r. podczas kolejnej wrocławskiej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości radca prawny Marcin Arciszewski zrealizowała szkolenie zatytułowane: “Błędy popełniane przy dochodzeniu roszczeń o zapłatę”.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do spotkania z radcą prawnym dr Katarzyną Schmidt-Kwiecińską.