• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Ochrona danych

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu procedur związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie. Realizujemy także audyty ochrony danych w wielu przedsiębiorstwach. Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska prowadzi szereg szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców z tego obszaru.

Dostosowujemy  dokumentacje do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. 

 

Zwracamy uwagę, że dbałość o ochronę bezpieczeństwa informacji jest procesem ciągłym i poza etapem wdrożenia, wymaga wykonywania dalszych czynności w czasie.

Do wykonywanych przez Kancelarię czynności należy:

 • opracowywanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji;

 • opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym;

 • opracowanie Polityki Kluczy;

 • przygotowanie umowy o powierzeniu do przetwarzania danych dla kontrahentów oraz klauzul do umów;

 • przygotowanie wzoru zgody na przetwarzanie danych;

 • przygotowanie klauzul na stronę internetową i do mailingu odnośnie ochrony danych;

 • przeprowadzenie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

 • zgłoszenie IODO do PUODO;

 • szkolenie z ochrony danych przygotowane przez IODO dla pracowników;

 • przygotowanie upoważnień dla pracowników i stażystów do przetwarzania danych;

 • przygotowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania;

 • przygotowanie rejestru czynności przetwarzania danych;

 • przygotowanie rejestru incydentów.

Proponujemy nadto zintegrowanie Polityki Bezpieczeństwa z Regulaminami Wewnętrznymi obowiązującymi w firmie.

Procedura wdrożenia wymaga spotkania z pracownikiem oddelegowanym ze strony Klienta do udzielenia informacji Kancelarii oraz wypełnienia formularza.

Istnieje możliwość objęcia przez  radcę prawnego z Kancelarii funkcji Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwach. W takim przypadku sprawujemy bieżący nadzór nad ochroną danych w firmie i realizujemy bieżące czynności.