• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Mediacje

Dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska jest mediatorem Stowarzyszenia Centrum Dialogu i Mediacji “Bliżej”. Jest mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.Specjalizuje się w negocjacjach oraz mediacjach gospodarczych.

Przy prowadzeniu mediacji stosuje Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora uchwalone 26 czerwca 2006 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Standardy służą jako pomoc w prowadzeniu praktyki mediacyjnej oraz zapewniają większe bezpieczeństwo stronom mediacji.

Zalety mediacji:

·         określenie kwestii spornych;

·         dobrowolność;

·         poufność;

·         oszczędność czasu;

·         zmniejszenie bariery komunikacyjnej;

·         opracowanie propozycji rozwiązań;

·         możliwość osiągnięcia porozumienia.

Typy prowadzonych mediacji:

·         mediacja ze skierowania sądu (MEDIACJA SĄDOWA);

·         MEDIACJA UMOWNA (POZASĄDOWA).

Mediacja może zakończyć się zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów.

W przypadku mediacji umownej mediator składa w sądzie protokół z przebiegu mediacji, gdy ugoda została zawarta. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Mediacja krok po kroku:

·         strony zgłaszają  zainteresowanie przeprowadzeniem procedury mediacyjnej;

·         podpisanie przez strony  umowy o mediację;

·         wypełnienie formularza dotyczącego przedmiotu sporu przez strony;

·         mediator uzgadnia termin i miejsce pierwszej sesji mediacyjnej.

Prowadzone postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych:

-mediacje pomiędzy członkami zarządu spółki;

-mediacje pomiędzy wspólnikami;

-mediacje pomiędzy kontrahentami;

-mediacje pomiędzy inwestorem a podwykonawcami.

Prowadzone postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych:

-ustalenie kontaktów z małoletnim;

-podział majątku;

-alimenty;

-sposób sprawowania władzy rodzicielskiej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do spotkania z mediatorem dr Katarzyną Schmidt-Kwiecińską.