• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Fundusze unijne

KOMPLEKSOWA OFERTA OBSŁUGI PROCESU UBIEGANIA SIĘ O UNIJNE ŚRODKI FINANSOWE

Co proponujemy?

Przy współpracy z Human Partner sp. z o.o. proponujemy KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020, w ramach której gwarantujemy Państwu m.in.:

 

PROFESJONALNE DORADZTWO BIZNESOWE I PRAWNE

·         analizę planów rozwojowych firmy

·         analizę prawną prowadzonej działalności w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych, zabezpieczenie prawne realizowanego projektu

·         dostosowanie formy prawnej prowadzenia działalności do wymagań warunkujących pozyskanie funduszy

·         opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dostępnych środków na lata 2014-2020

·         weryfikacja wniosków o dofinansowanie gotowych projektów w zakresie zgodności dokumentacji aplikacyjnej z wytycznymi

·         wsparcie w kompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów

·         reprezentowanie Klienta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą, przygotowanie pism i odpowiedzi

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Etap I Weryfikacja i wybór źródła finansowania

·         diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,

·         ocena koncepcji projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych dla programu.

·         identyfikacja i ograniczanie ryzyk związanych z realizacją projektu

Usługi I etapu są bezpłatne oraz nie zobowiązują przedsiębiorcy do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Etap II Merytoryczne opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

·         ustalenie koncepcji projektu z Klientem

·         opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o informacje od Klienta oraz wymagania konkursowe

·         skompletowanie załączników (jeśli dotyczy)

·         konsultacje opracowanego wniosku z Klientem

·         złożenie wniosku zgodnie z wymogami konkursowymi

Etap III Realizacja i rozliczenie projektu

·         wsparcie w procesie zarządzania projektem unijnym

·         obsługa prawna realizowanej inwestycji

·         przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę w projekcie

·         reprezentacja Klienta przed organami i instytucjami w trakcie realizacji projektu

·         przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad prawidłowym rozliczeniem projektu

·         przygotowanie do ewentualnych kontroli

Etap wspomagający

·         przygotowanie autorskiej procedury zarządzania projektami w oparciu o zasady pracy u Klienta

·         przeprowadzenie instruktażu z zakresu realizacji projektów

·         przeprowadzenie, na życzenie Klienta, audytu wewnętrznego projektu na każdym etapie realizacji projektu

 

Co nas wyróżnia na rynku?

 

USŁUGI DORADCZE  + PRAWNE = PEWNOŚĆ I KOMFORT REALIZACJI PAŃSTWA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH !

·         wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych do komunikacji z Klientem przy opracowaniu wniosku, tym samym ograniczenie kosztów opracowania wniosku do minimum

·         wieloletnie doświadczenie zespołu ekspertów w pozyskiwaniu i realizacji funduszy unijnych

·         autorskie rozwiązania w zakresie realizacji projektu

·         zaangażowanie przedstawicieli firmy w zespoły eksperckie, zajmujące się zagadnieniami związanymi z funduszami unijnymi 2014-2020, co przekłada się na dostęp do kluczowych informacji

·         wsparcie merytoryczne specjalistów z kancelarii prawnej, którzy niwelują ryzyka związane z realizacją projektu, zabezpieczają obsługę prawną projektu

·         kompleksowość obsługi projektów – “OD POMYSŁU DO ROZLICZENIA”!

 

Informacja o Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo – szkoleniową, która świadczy usługi rozwojowe adresowane do sektora MŚP i podmiotów z sektora publicznego.

Spółka jest laureatem wielu prestiżowych konkursów ogólnopolskich, a przedstawiciele firmy aktywnie uczestniczą w zespołach ds. funduszy europejskich dla przedsiębiorców (Grupa Robocza RPO 2014-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, Dolnośląska Rada Gospodarcza). Prezes zarządu Human Partner współpracuje także z Konfederacją Lewiatan, opiniując dokumenty i wytyczne programów unijnych na lata 2014-2020. Dzięki temu, mamy dostęp do sprawdzonych informacji i zapowiedzi zmian w zakresie przygotowań do nowego okresu finansowania.

Wysoki poziom naszych usług gwarantuje wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz współpracujący z nami wykwalifikowany personel. Trzech naszych konsultantów było ekspertami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ocen wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców MŚP.Więcej informacji: www.humanpartner.pl