• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Wspólnicy

Wspólnikami Kancelarii są radcy prawni dr Paweł Bojarski oraz dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska.

Awesome Image

Radca prawny dr Paweł Bojarski świadczy usługi prawne dla klientów biznesowych już od 2004 roku. Od 1998 roku do 2013 roku był członkiem Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2007-2013 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Jest autorem rozprawy doktorskiej z zakresu Prawa Ochrony Środowiska pt. “Ochrona środowiska przed zagrożeniami wynikającymi z ruchu drogowego”. Posiada także 3-letnie doświadczenie w przedmiocie orzekania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu.W 2014 r. został powołany na członka Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Jest członkiem Rady Zachodniej Izby Gospodarczej. Dr Paweł Bojarski jest autorem wielu publikacji, w tym podręczników akademickich, z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz gospodarczego.


Awesome Image

Radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. W 2013 r. obroniła rozprawę doktorską pt. “Wpływ prawa europejskiego na praktykę interpretacyjną sądów polskich”, uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Jest mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, przedsiębiorców zrzeszonych w izbach gospodarczych, związkach pracodawców, zarządców nieruchomości oraz szkolenia specjalistyczne. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w tym Podyplomowych Studiach Menedżerskich oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Prowadziła zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką publikacji z zakresu sądowego stosowania prawa, roli zawodowej profesjonalnego pełnomocnika, prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego. Była członkiem Ponadregionalnego Zespołu do Spraw Formuły Dialogu Społecznego oraz Mediacji przy Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Jest ekspertem z zakresu ochrony danych osobowych/ Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu przedsiębiorstwach.