• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (Corporate Social Responsibility)

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt – Kwiecińska sp. partnerska w swoich działaniach intensywnie wykorzystuje narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu angażując się w przedsięwzięcia wspierające przedsiębiorstwa, lokalne instytucje i organizacje. Aktywnie współpracujemy ze związkami pracodawców oraz izbami gospodarczymi.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają  interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym to dla nas  inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Tworzone inicjatywy przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Inicjatywy promujące przedsiębiorczość, w których Kancelaria Radców Prawnych wystąpiła w charakterze patrona merytorycznego:

·         5 i  7 listopad 2013 r. seminarium organizowane przez PKO Bank Polski pt. “Zatory płatnicze w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

·         15 listopad 2013 r. spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Świdnicy: “RPO 2014-2020 ” możliwości rozwoju sektora MŚP w latach 2014-2020″ w ramach projektu “Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”.

·         18 listopad 2013 r. konferencja zorganizowana dla czeskich przedsiębiorców w Nachodzie pt.: “Prawne i podatkowe warunki działalności podmiotów gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych” w ramach projektu Razem dla biznesu, wspierającego przygranicznych przedsiębiorców.

·         21 listopad 2013 r. wystawca podczas  Targów Career EXPO, organizowanych w Hali Stulecia we Wrocławiu.

·         28 listopad – 1 grudzień 2013 r. spotkanie VI Zjazd Firm Rodzinnych we Wrocławiu u-Rodziny 2013.

·         4 grudzień 2013 r. spotkanie konsultacyjno-informacyjne “Możliwości rozwoju dolnośląskich pracodawców w latach 2014-2020″, organizowane przez Sudecki Związek Pracodawców w Centrum Konferencyjnym WPP we Wrocławiu.

·         5 grudzień 2013 r. konferencja 5 Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny, organizowany w Jeleniej Górze.

·         18 grudzień 2013 r. spotkanie konsultacyjno- informacyjne “Dialog społeczny na Dolnym Śląsku- rozwiązania dla lokalnych przedsiębiorców” , organizowanym przez Sudecki Związek Pracodawców w Zamku Książ w Wałbrzychu.

·         11 luty 2014 r. spotkanie Stowarzyszenia Soroptymistek Klub Wałbrzych w Hotelu Ibis Styles w Wałbrzychu.

·         21 luty 2014 r. Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu

·         24 luty 2014 r. spotkanie przedsiębiorców Klubu Polskiego Biznesu Republiki Czeskiej w Libercu o tematyce: “Współpraca gospodarcza województw przygranicznych: Opolskiego, Dolnośląskiego i Libereckiego” oraz “Prawne i podatkowe warunki działalności podmiotów gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych”.

·         21 marzec 2014 r. konferencja “Jak stać się właścicielem nieruchomości już od 55 000 zł” zorganizowanej przez MK Estate sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Rynku Nieruchomości.

·         26 marzec 2014 r. konferencja pt.: “Prawo i finanse- kluczowe wsparcie dla przedsiębiorców. Środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego .

·         8 kwiecień 2014 r. seminarium pt. “Skuteczna windykacja dla przedsiębiorców Sudeckiego Związku Pracodawców” w T-Park w Szczawnie Zdroju.

·         8 kwiecień 2014 r. udział w Targach Pracy Wrocław CAREER EXPO 2014.

·         9 kwiecień 2014 r. udział w projekcie Diversity Index.

·         14 kwiecień 2014 r. udział w projekcie Doing Business Polska  2015  realizowanym przez Bank Światowy. Projekt ma na celu ocenę środowiska prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym.

·         15 maj 2014 r. konferencja  IV edycja Dnia Przedsiębiorczości i Pracy zorganizowana przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy.

·         20 maj 2014 r. konferencja pt.:  “Pożyczki unijne – kluczowe wsparcie dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE – źródło finansowania działalności gospodarczej” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

·         21 maj 2014 r. konferencja pt.: “Wsparcie dla firm – nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

·         23 maj 2014 r. spotkanie Regionalne Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych zorganizowane przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.

·         23 maj 2014 r. konferencja naukowa pt.: “Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja”, której organizatorem był Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

·         30 maj 2014 r. konferencja pt. “Odnawialne zasoby i źródła energii szansą samowystarczalności energetycznej i rozwoju powiatu oławskiego” zorganizowanej przez Powiat Oławski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Geotermalną Asocjację oraz Zachodnią Izbę Gospodarczą.

·         17 czerwiec 2014 r. konferencja  Dzień Przedsiębiorczości i Pracy  zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Strzegom oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy w ramach obchodów Dnia Kamieniarza.

·         26 czerwiec 2014 r. udział w II Wrocławskim Forum Kobiet we Wrocławskim Centrum Kongresowym w Hali Stulecia zorganizowanym przez Zachodnią Izbę Gospodarczą i Stowarzyszenie MoMo.

·         2 lipiec 2014 r. spotkanie Wieczór Biznesowy “Przebojowe Biznesmenki” zorganizowane przez ogólnopolski Lady Business Club z siedzibą w Warszawie oraz wałbrzyski odział Soroptimist International a także Dr Baumann Agnieszka Kuehl.

·         8-9 września 2014 r. reprezentacja Dolnego Śląska w Ponadregionalnym Zespole ds. Formuły Dialogu i Mediacji.

·         23 września 2014 r. konferencja pt. “Unijne pieniądze na start” przygotowana przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

·         7 i 11 października 2014 r. cykl szkoleń zorganizowanych przez firmę Jadmar Sp. z o.o. dla przedsiębiorców.

·         15 października 2014 r. szkolenie zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. 

·         22 października 2014 r. spotkanie konsultacyjno-informacyjne pt. “Możliwości rozwoju przedsiębiorstw z branży turystyczno-hotelarskiej na lata 2014-2020″ zorganizowanej przez Dolnośląskich Pracodawców.

·         24 października 2014 r. uczestnictwo w spotkaniu dla przedsiębiorców zorganizowanym przez Bank Spółdzielczy w Oławie.

·          6 listopad 2014 r. wsparcie merytoryczne VIII edycji  konkursu Debiut Gospodarczy zorganizowanego przez Miasto Świdnica.

·         28 listopada 2014 r. uczestnictwo w  szkoleniu dla młodych przedsiębiorców w Sudeckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej z zakresu podstawowych form prawnych prowadzenia działalności oraz zagrożeń wynikających z rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

·         17 kwietnia 2015 r. uczestnictwo w pierwszej gali Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i portal naszbiznes24.pl.

·         Marzec – lipiec 2015 r. realizacja szkoleń pt:  ”Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej” dla startupów – osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach programu Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie organizowane przez FRW Media Sp. z o.o.

·         Kwiecień – czerwiec 2015 r.  Partner merytoryczny spotkań informacyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z Dolnośląskimi Pracodawcami. Spotkania odbyły się we: Wrocławiu, Oławie, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Świdnicy, Kłodzku.

·         11 czerwca 2015 r. poprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców pt. “Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie”.

·         17 czerwca 2015 r. uczestnictwo w konferencji pt. “Rozwój, biznes i innowacje” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz portal naszbiznes24.pl.

·         11 marca 2016 r. wystąpienie pt. “Wdrażanie ochrony danych osobowych” podczas XIII edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.

·         18 marca 2016 r. podczas kursu medycznego zorganizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską prezentacja tematu: “Forma prawna prowadzenia działalności przez lekarza dentystę w kontekście prawa medycznego. Przekształcenie jednoosobowych działalności oraz spółek osobowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.