• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Nasze Atuty

CO NAS WYRÓŻNIA:

·         PROFESJONALNY ZESPÓŁ, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZĄ OSOBY O WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIU  W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ;

·         INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEJ SPRAWY.

 

W codziennej pracy z klientami odkryliśmy ogromne przewagi bieżącej komunikacji. Daje ona bowiem klientowi możliwość wglądu w aktualny stan spraw, poczucie bezpieczeństwa i komfort. Analizując działania konkurencji, dostrzegamy opory przed transparentnością i zahamowania w przepływie informacji. Z takim stanem rzeczy się nie godzimy. Najdogodniejsze dla klienta sposoby kontaktu dostosowujemy do jego potrzeb i możliwości. Część klientów preferuje kontakt telefoniczny, część sprawozdania mailowe, część oczekuje raportów i sprawozdań  z wykonanych czynności. Z naszych doświadczeń wynika, że w praktyce najbardziej sprawdza się forma mieszana, w której poza detalicznymi danymi zawartymi w formie tabeli, prowadzone są także konsultacje telefoniczne.

Wykorzystujemy narzędzia informatyczne przy wykonywaniu zadań z zakresu obsługi prawnej. Wdrożyliśmy do Kancelarii nowoczesny program, który pozwala na elektroniczny obieg dokumentów i stały monitoring spraw, co przekłada się na szybkość i efektywność.

Jesteśmy świadomi newralgiczności zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Dlatego wdrożyliśmy system obiegu dokumentów gwarantujący zapewnienie bezpieczeństwa informacji wewnątrz Kancelarii oraz w kontaktach z klientem.

Odpowiadając na potrzeby klientów, w celu wzmocnienia wsparcia merytorycznego i bezpośredniej komunikacji z klientem, przewidujemy możliwość obecności prawnika w siedzibie klienta w wybrane dni miesiąca.