• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Departamenty

W kancelarii pracuje 16 osobowy zespół radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników. Porady prawne i obsługa prawna prowadzona jest w departamentach, wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa.

 

Departament klientów biznesowych

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców.

 • Dawid Strzyżewski - kierownik departamentu
 • Vanessa Smolak

 

Departament korporacyjny 

Zakładanie podmiotów gospodarczych, przekształcenia, fuzje i przejęcia spółek. Dokumenty rejestrowe, dokumentacja ze zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników, posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządów. Umowy spółki, statuty, regulaminy organizacyjne. Reprezentacja klientów przed sądami rejestrowymi.

 • radca prawny Piotr Milewicz – kierownik departamentu
 • Bartosz Lipiak
 • Dominika Grochowska
 • Paulina Kozakiewicz


Departament sądowy

Spory sądowe, dochodzenie odszkodowań ( szkody majątkowe i szkody na osobie). Z kancelarią współpracuje lekarz oraz specjalista ds. wyceny szkód komunikacyjnych.

 • Dawid Strzyżewski – kierownik departamentu
 • Joanna Szahan
 • Lidia Matczak
 • Vanessa Smolak

 

Departament umów

Wsparcie klientów w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów, umowy licencyjne, ochrona danych osobowych, własność intelektualna i prawo autorskie, rejestracja i ochrona znaków towarowych.

 • radca prawny Milena Domalewska – kierownik departamentu
 • Agata Zatorska
 • Kinga Kuriata


Departament danych osobowych 

 • dr Piotr Nowak – prawnik – kierownik departamentu
 • Agnieszka Marmul
 • Adam Dupla

 

Departament windykacji

Postępowania sądowe o zapłatę oraz egzekucja wierzytelności.

 • Paulina Kozakiewicz
 • Joanna Szahan
 • Vanessa Smolak


Departament ochrony środowiska 

Przygotowywanie specjalistycznych opinii z zakresu prawa ochrony środowiska oraz obsługa prawna spraw. Z kancelarią współpracują uznane w Polsce autorytety z zakresu Prawa ochrony środowiska – pracownicy naukowi i prawnicy, między innymi radca prawny Rafał Bienkiewicz.

W ramach departamentów pracuje ponad 20 osobowy zespół wyspecjalizowanych radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników z wieloletnim doświadczeniem.

 • radca prawny dr Paweł Bojarski

 

Departament prawa administracyjnego 

Reprezentowanie podmiotów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

 • radca prawny dr Paweł Bojarski
 • radca prawny Piotr Milewicz

 

Biuro kancelarii

Kontakt z klientami, prowadzenie obsługi administracyjnej kancelarii prawnej

 • Joanna Bukowska – dyrektor kancelarii/prokurent
 • Magdalena Loranty – kierownik biura kancelarii