• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Departamenty

W ramach Kancelarii działają DEPARTAMENTY:

 • Departament ds. Klientów biznesowych, który zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.

radca prawny Marcin Arciszewski

radca prawny Kacper Białostocki

radca prawny Paula Serweta-Dęga

Szymon Tułodziecki

Patryk Luty

 • Departament ds. Umów, ochrony danych osobowych poza bieżącym wspieraniem Klientów w przygotowywaniu oraz negocjowaniu kontraktów, specjalizuje się także w sprawach z zakresu umów licencyjnych, praw własności intelektualnej, praw autorskich i pokrewnych, rejestracji i ochrony znaków towarowych. Prawnicy doradzają optymalne rozwiązania kontraktowe oraz adekwatne zabezpieczenia realizacji umowy. W ramach departamentu działa zespół, który zajmuje się wdrożeniem ochrony danych osobowych w firmach. Realizuje także audyty z zakresu ochrony danych osobowych oraz bieżącą obsługę prawną z zakresu ochrony danych.

radca prawny Milena Domalewska

Agnieszka Marmul

Piotr Nowak

Katarzyna Tkaczuk

Aleksandra Głąb

Wojciech Serafin

Dawid Strzyżewski

Michał Stec

Agata Zatorska

Krzysztof Snacki

 • Departament ds. Sądowych zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych. Zapewniamy kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań. Pracownicy mają doświadczenie zarówno w sprawach dotyczących szkód majątkowych, jak i szkód na osobie. Z Kancelarią współpracuje lekarz oraz specjalista ds. wyceny szkód komunikacyjnych

radca prawny Marcin Arciszewski

Anna Kulińska

Szymon Tułodziecki

Patryk Luty

Joanna Szahan

 • Departament ds. Windykacji wykonuje ogół czynności związanych z egzekucją wierzytelności.

radca prawny Paula Serweta-Dęga

Maksymilian Kondak

Joanna Szahan

 • Departament ds. Korporacyjnych zajmuje się zakładaniem podmiotów gospodarczych, ich przekształceniami, fuzjami, przejęciami. Przygotowuje także dokumenty rejestrowe, sporządza dokumentację ze zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników, posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządów. Do zadań departamentu należy także sporządzanie umów spółki, statutów, regulaminów organizacyjnych. Co więcej, reprezentujemy Klientów przed sądami rejestrowymi.

radca prawny Piotr Milewicz - Kierownik Zespołu

Jakub Błaszkowski

Urszula Rejman

Katarzyna Gosztyła

Jacek Jodłowski

Bartosz Lipiak

Natalia Niedziółka

Kamil Piontek

Dominik Delczyk

 • Departament ds. Administracyjnych oraz cen transferowych zajmuje się reprezentowaniem podmiotów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Przygotowujemy dokumentację z zakresu cen transferowych dla podmiotów powiązanych oraz analizę porównawczą.

Dyrektor departamentu: radca prawny dr Paweł Bojarski

radca prawny Piotr Milewicz - Kierownik Zespołu

Jakub Błaszkowski

Urszula Rejman

Katarzyna Gosztyła

Kamil Piontek

 • Departament ds. Księgowo-Podatkowych - zajmuje się prowadzeniem pełnej obsługi księgowej przedsiębiorców oraz doradztwem w sprawach podatkowych.

radca prawny Piotr Milewicz

 • Departament ds. Ochrony Środowiska zajmuje się przygotowywaniem specjalistycznych opinii z zakresu prawa ochrony środowiska oraz obsługą prawną spraw. Z Kancelarią współpracują uznane w Polsce autorytety z zakresu Prawa ochrony środowiska. W ramach Departamentu współpracują z Kancelarią radcy prawni oraz pracownicy naukowi z całej Polski specjalizujący się w wyodrębnionych elementach Prawa ochrony środowiska.

 

Z Kancelarią współpracuje także radca prawny Rafał Bienkiewicz.

W ramach departamentów pracuje ponad 30 osobowy zespół wyspecjalizowanych radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników z wieloletnim doświadczeniem.

Departamenty wspierają organizacyjnie pracownicy administracyjni:

Joanna Bukowska

Magdalena Loranty

Karolina Mirowska