• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Kolejna edycja RSZN

Zarządzanie nieruchomościami w świetle nowych rozporządzeń, ustaw i nowelizacji.

Część I. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - omówienie zagadnień problematycznych.

Część II. Aktualne zmiany przepisów dotyczące wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych - wybrane problemy.

We Wrocławiu w Hotelu Mercure odbyła się konferencja w ramach cyklicznego wydarzenia jakim są Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości organizowane przez Polski Instytutu Rozwoju Rynku na terenie całego kraju. Tematyka spotkań poświęcona jest profesjonalnemu zarządzaniu budynkami wielorodzinnymi oraz prezentacji rozwiązań dedykowanych branży.

Konferencja była również okazją do zaznajomienia uczestników ze zmianami w przepisach prawa. Przedstawiciele Kancelarii omówili kwestie dotyczące zarządzania nieruchomościami w świetle nowych rozporządzeń, ustaw i nowelizacji. Na początku wrócono do tematu podejmowanego we wcześniejszych edycjach, czyli do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Radca prawny Katarzyna Schmidt-Kwiecińska omówiła najbardziej problematyczne zagadnienia. Następnie Pan Piotr Nowak zapoznał uczestników z aktualnymi zmianami przepisów dotyczącymi wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych w tym:

  1. nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z dostosowaniem zapisów ustawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - dotyczącą m.in. zagadnienia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,

  2. zmianach w przepisach dotyczących odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych,

  3. zagadnieniami przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności w związku z wchodząca 5 października 2018 roku ustawą regulującą te kwestie.

Przedstawiciele Kancelarii odpowiadali na pytania słuchaczy dzieląc się wiedzą i praktycznym doświadczeniem.

Wśród tematów zaprezentowanych przez pozostałych prelegentów znalazły się kwestie dotyczące: monitorowania parametrów ciepła, wentylacji, systemów renowacji pokryć dachowych, energooszczędnego oświetlenia LED, prewencji w utrzymaniu urządzeń obiektowych oraz zalet kompleksowych przeglądów budynków. Zaprezentowano również narzędzia do efektywnego zarządzania nieruchomościami i finansami. Na zakończenie konferencji rozlosowano nagrody oraz wręczono certyfikaty.