Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Oferta | bojarski.net.pl

Oferta

W ramach prowadzonej przez Kancelarię aktywności oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej. W toku współpracy wskazujemy bezpieczne i pewne drogi, przestrzegamy przed istniejącymi zagrożeniami oraz racjonalizujemy ryzyko. Proponujemy bezpieczeństwo i komfort, jaki daje powierzenie profesjonalistom wszelkich newralgicznych sytuacji związanych z zagrożeniami natury prawnej. Prowadzimy korespondencje, rozmowy, mediacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. Mamy także ogromne doświadczenie w występowaniu w sprawach na etapie sądowym. Wielokrotnie dzięki doświadczeniu i opanowaniu doprowadziliśmy do polubownych rozwiązań. Dzięki ogromnej praktyce i występowaniu w licznych sporach sądowych zapewniamy klientowi wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Na bieżąco informujemy o etapie i przebiegu sprawy, zachowując jednocześnie dużą samodzielność i kreatywność przy wykonywaniu zadań. Naszą renomę budujemy w oparciu o wysoki poziom merytoryczny oraz pełne zaangażowanie w problemy Klientów.
W swoim codziennym działaniu kładziemy nacisk na utrzymanie najwyższych przy udzielaniu pomocy prawnej. Nasze zadania wykonujemy z pasją i zaangażowaniem. Bardzo duży nacisk kładziemy na komunikację z klientem, jasność przy udzielaniu informacji, porad, zrozumiałość oraz przejrzystość przygotowywanych opinii.

Obszary działalności:

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę;
 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego;
 • Sprawy z weksla;
 • Spory związane z obrotem nieruchomościami;
 • Postępowanie wieczystoksięgowe;
 • zasiedzenia;
 • zniesienie współwłasności;
 • rozgraniczenia;
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód oraz separację;
 • dochodzenie alimentów;
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • udział w mediacjach pomiędzy małżonkami;
 • rozliczenia majątkowe pomiędzy małżonkami.

Prawo spadkowe:

 • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku;
 • działy spadku;
 • zachowek;
 • dziedziczenie testamentowe;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe;
 • umowy dotyczące spadku.

Prawo gospodarcze;

Prawo upadłościowe i naprawcze;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;

Prawo administracyjne;

Prawo ochrony środowiska.

Od 1998 roku radca prawny dr Paweł Bojarski był członkiem Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posiada 3 letnie doświadczenie w przedmiocie orzekania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Jest autorem wielu publikacji z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, w tym podręczników akademickich. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, także międzynarodowych poświęconych zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska, na których wygłaszał referaty. Od wielu lat zajmujemy się przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska.

Prawo medyczne:

 

 • obsługa prawna w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi (SPZOZ, centra medyczne, przychodnie itp.),
 • przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów organizacyjnych,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów z NFZ,
 • reprezentowanie w sporach oraz negocjacjach z NFZ,
 • audyt dokumentacji medycznej,
 • reprezentacja w sprawach o błędy medyczne,
 • przygotowywanie umów z pacjentami, lekarzami oraz personelem medycznym,
 • doradztwo w zakresie Prawa farmaceutycznego,
 • pomoc w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych.


Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.