Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Nieruchomości | bojarski.net.pl

Nieruchomości

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej zarządców oraz pośredników nieruchomości.

Od wielu lat świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami.

Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Wspólnot Mieszkaniowych w sporach sądowych m.in. w przedmiocie:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • powództw o zapłatę z tytułu zaległości w opłatach mieszkaniowych ( koszty utrzymania nieruchomości wspólnej,fundusz remontowy, eksploatację, media i inne opłaty);
 • powództw o uchylenie i stwierdzenie nieważności podjętych uchwał.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej świadczymy następujące usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych:

 • protokołowanie zebrań członków Wspólnot;
 • przygotowywanie projektów uchwał;
 • opiniowanie podejmowanych uchwał;
 • przygotowywanie powództw o uchylenie i stwierdzenie nieważności podjętych uchwał;
 • prowadzenie procesów sądowych w sprawach podejmowanych uchwał;
 • sporządzenie i opiniowanie umów w zakresie bieżącej działalności Wspólnoty;
 • opracowywanie projektów umów z zakresu zbycia, nabycia i korzystania z nieruchomości;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • analiza ryzyk prawnych planowanych działań;
 • porządkowanie treści ksiąg wieczystych członków Wspólnoty: ustalanie zgodności ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym, prowadzenie postępowań spadkowych, prowadzenie postępowań z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • przygotowywanie analiz stanu prawnego nieruchomości;
 • reprezentacja Wspólnot i ich członków przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi.

Reprezentujemy Zarządców oraz obsługujemy pod względem prawnym spotkania z mieszkańcami.

Dr Paweł Bojarski występował jako ekspert na XVIII Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami, które jest największym w Polsce forum przedstawicieli zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wygłosił wykład pt. Dochodzenie roszczeń przysługujących pośrednikom i zarządcom.

Kancelaria wspierała nadto Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości  we Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Dr  Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosiła wykład pt. “Skuteczna windykacja”.

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska prowadziła także szkolenie “Jak skutecznie zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika” organizowane 30 października 2013 r. przez Letia Business Center Club dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Prezentacje dr Pawła Bojarskiego oraz dr Katarzyny Schmidt-Kwiecińskiej były dla uczestników okazją do uzyskania wielu praktycznych informacji w obszarze zabezpieczenia oraz egzekucji roszczeń.

W lutym 2014 r. dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska wygłosiła prelekcję w ramach Regionalnego Spotkania Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu pt. “Prowadzenie sporów sądowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Sprzedaż zadłużonego lokalu.”

W maju 2014 r. radca prawny dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska poprowadziła seminarium pt.: “Windykacja należności czynszowych przy wynajmie komercyjnym” podczas Regionalnego Forum Zarządców Nieruchomości Komercyjnych zorganizowanym przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.

We wrześniu 2014 r. Kancelaria Radców Prawnych występowała w charakterze patrona merytorycznego  w Regionalnym Spotkaniu Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu. Przedstawiciel Kancelarii  zaprezentował temat: “Aspekty prawne i możliwe sposoby działania wobec uciążliwego lokatora.”

 

Zajmujemy się nadto obsługą deweloperów. Prowadzimy także wiele spraw Klientów deweloperów.

OBSŁUGA PRAWNA DEWELOPERÓW:

 • pomoc prawna podczas negocjacji z kontrahentami lub wierzycielami (wymagane lub postulowane kroki prawne w celu zabezpieczenia interesów klienta);
 • reprezentowanie w sporach z podwykonawcami;
 • reprezentowanie w postępowaniach związanych z nieruchomością (wydzielenie, wyłączenie z produkcji rolnej);
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o kredyty hipoteczne istnieje możliwość pełnienia funkcji administratora hipoteki.

 

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW DEWELOPERÓW:

 • doradztwo prawne na etapie zawarcia przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu;
 •  prowadzenie postępowań sądowych o nakazanie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie  przymusowego przeniesienia własności lokali;
 • prowadzenie postępowań sądowych w przedmiocie należności związanych z występowaniem  opóźnień co do wywiązania się przez dewelopera z przeniesieniem własności nieruchomości (odsetki, podwyższone
  oprocentowanie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki);
 • przygotowywanie wniosków o wpisy obciążeń na nieruchomościach tytułem zabezpieczenia roszczeń do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu;
 • prowadzenie spraw  w przedmiocie usunięcia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.