Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Komornicy | bojarski.net.pl

Komornicy

WSPÓŁPRACA Z KOMORNIKAMI

Podczas gdy dla wielu prawników istotą egzekucji jest przekazanie sprawy do komornika, dla nas moment ten jest dopiero początkiem drogi, która dzięki licznym, z powodzeniem wdrażanym mechanizmom, ma doprowadzić do wyegzekwowania roszczenia. Wychodzimy z założenia, że poprzestanie na sformułowaniu wniosku egzekucyjnego, a następnie bierne czekanie na otrzymanie postanowienia o umorzeniu egzekucji jest przyczyną niskiego poziomu egzekwowalności świadczeń.

Już przed oddaniem sprawy do komorników przygotowujemy wstępne prognozy co do możliwości egzekwowania dochodzonych kwot. We wnioskach egzekucyjnych maksymalizujemy zakres informacji, którymi dysponuje komornik w momencie wszczęcia postępowania. Daje to gwarancję, że komornik nie pominie żadnej istotnej wiadomości co do miejsca pracy dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W ten sposób jesteśmy pewni, że dysponuje on sprawdzonymi, uaktualnionymi oraz potwierdzonymi danymi dłużnika. Z doświadczenia wiemy, jak wielki wywiera to wpływ na szybkość i sprawność postępowania egzekucyjnego. Komornicy bowiem chętniej i aktywniej przystępują do wykonania czynności faktycznych w sprawach, w których mają już zgromadzony zasób informacji. Kiedy zaś pełnomocnik oddając sprawę do egzekucji poprzestaje na zdawkowych wiadomościach, kancelarie komornicze niejednokrotnie pozostają bierne przez wiele miesięcy lub tracą czas na kierowanie zapytań w celu ustalenia zbędnych informacji. Świadomi przewag jakie daje rzetelne przygotowanie danych o dłużniku, dbamy, aby informacje zawarte w przygotowywanych przez nas wniosków egzekucyjnych były kompleksowe.

W naszym działaniu, nie ma miejsca na przypadkowość, co do komorników, do których kierujemy prowadzone sprawy. Nie tylko na stałe współpracujemy z komornikami na terenie całej Polski, ale też dbamy, aby wzajemna komunikacja była stała i bieżąca.

Z kancelariami komorniczymi, z którymi współpracujemy mamy uruchomione osobne linie telefoniczne oraz maile.

W Kancelarii preferujemy elektroniczną wymianę dokumentów z komornikami pomiędzy bazami danych za pomocą plików XML. Mamy zatem dostęp do bieżących informacji o stanie egzekucji. 

Prowadzimy także stały, telefoniczny monitoring spraw. Zgodnie z przygotowanym harmonogramem  opracowanym według właściwości spraw i daty ich wpływu, pracownik odbywa rozmowę telefoniczną z kancelarią komorniczą, z której sporządza pisemną notatkę. Takie działanie jest gwarancją, że posiadamy zawsze aktualne wiadomości co do stanu i postępów egzekucji. Z doświadczenia widzimy też, że takie działanie wpływa motywująco na komorników. Korespondencja w sprawie jest wysyłana niezwłocznie, zaś czynności faktyczne są podejmowane w momencie wpływu wniosku. Mamy też stały kontakt mailowy z kancelariami komorniczymi

Częstotliwość monitoringu kancelarii komorniczych jest uzależniona od dynamiki ich działań i sposobu informowania nas o postępach egzekucji. W sprawach, w których nie mamy żadnej informacji, brak wpływu środków finansowych, a komornik nie kieruje żadnej korespondencji  zwracamy się z informacją po upływie 1 miesiąca od ostatniej wpłaty. W sytuacji, kiedy telefoniczny monitoring nie przynosi konstruktywnych informacji występujemy do komorników w trybie 760 (1) KPC z żądaniem o udzielenie informacji o podejmowanych sposobach egzekucji oraz o aktualnym stanie sprawy.

Dokonując wyboru kancelarii komorniczej, do której skierujemy sprawę przeprowadzamy analizę specyfiki wierzytelności. Poza bowiem wyborem najskuteczniejszych komorników na danym terenie ,co do wyegzekwowanych kwot, mamy wiedzę co do ich specjalizacji w zakresie rodzaju czynności prowadzących do wyegzekwowania roszczenia. Część komorników bowiem świetnie sprawdza się w dokonywaniu czynności faktycznych w terenie, poszukiwaniu majątku. Inni sprawniej dokonują działań wymagających precyzji w formułowaniu pism i dobrej znajomości konstrukcji prawnych- od nich oczekujemy m.in. zajmowania wynagrodzenia za pracę, udziałów lub kont bankowych dłużnika. Prowadzimy egzekucję z udziałów w spółkach. Współpracujemy także z kancelariami komorniczą, mającą długą historię i ugruntowaną pozycje w obszarze działania (dawniej rewirze). Często bowiem ich  wiedza przekłada się na doskonałą znajomość sytuacji majątkowej dłużników i ich możliwości finansowych. Pozwala to na mediowanie w rozmowach z dłużnikami, wypracowywanie kompromisowych rozwiązań polegających na ratalnych spłatach zadłużenia.


Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.