Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Fundusze unijne | bojarski.net.pl

KOMPLEKSOWA OFERTA OBSŁUGI PROCESU UBIEGANIA SIĘ O UNIJNE ŚRODKI FINANSOWE

Co proponujemy?

Przy współpracy z Human Partner sp. z o.o. proponujemy KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020, w ramach której gwarantujemy Państwu m.in.:

 

PROFESJONALNE DORADZTWO BIZNESOWE I PRAWNE

 • analizę planów rozwojowych firmy
 • analizę prawną prowadzonej działalności w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych, zabezpieczenie prawne realizowanego projektu
 • dostosowanie formy prawnej prowadzenia działalności do wymagań warunkujących pozyskanie funduszy
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dostępnych środków na lata 2014-2020
 • weryfikacja wniosków o dofinansowanie gotowych projektów w zakresie zgodności dokumentacji aplikacyjnej z wytycznymi
 • wsparcie w kompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą, przygotowanie pism i odpowiedzi

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Etap I Weryfikacja i wybór źródła finansowania

 • diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • ocena koncepcji projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych dla programu.
 • identyfikacja i ograniczanie ryzyk związanych z realizacją projektu

Usługi I etapu są bezpłatne oraz nie zobowiązują przedsiębiorcy do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Etap II Merytoryczne opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

 • ustalenie koncepcji projektu z Klientem
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o informacje od Klienta oraz wymagania konkursowe
 • skompletowanie załączników (jeśli dotyczy)
 • konsultacje opracowanego wniosku z Klientem
 • złożenie wniosku zgodnie z wymogami konkursowymi

Etap III Realizacja i rozliczenie projektu

 • wsparcie w procesie zarządzania projektem unijnym
 • obsługa prawna realizowanej inwestycji
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę w projekcie
 • reprezentacja Klienta przed organami i instytucjami w trakcie realizacji projektu
 • przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad prawidłowym rozliczeniem projektu
 • przygotowanie do ewentualnych kontroli

Etap wspomagający

 • przygotowanie autorskiej procedury zarządzania projektami w oparciu o zasady pracy u Klienta
 • przeprowadzenie instruktażu z zakresu realizacji projektów
 • przeprowadzenie, na życzenie Klienta, audytu wewnętrznego projektu na każdym etapie realizacji projektu

 

Co nas wyróżnia na rynku?

 

USŁUGI DORADCZE  + PRAWNE = PEWNOŚĆ I KOMFORT REALIZACJI PAŃSTWA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH !

 • wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych do komunikacji z Klientem przy opracowaniu wniosku, tym samym ograniczenie kosztów opracowania wniosku do minimum
 • wieloletnie doświadczenie zespołu ekspertów w pozyskiwaniu i realizacji funduszy unijnych
 • autorskie rozwiązania w zakresie realizacji projektu
 • zaangażowanie przedstawicieli firmy w zespoły eksperckie, zajmujące się zagadnieniami związanymi z funduszami unijnymi 2014-2020, co przekłada się na dostęp do kluczowych informacji
 • wsparcie merytoryczne specjalistów z kancelarii prawnej, którzy niwelują ryzyka związane z realizacją projektu, zabezpieczają obsługę prawną projektu
 • kompleksowość obsługi projektów – “OD POMYSŁU DO ROZLICZENIA”!


Informacja o Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo – szkoleniową, która świadczy usługi rozwojowe adresowane do sektora MŚP i podmiotów z sektora publicznego.

Spółka jest laureatem wielu prestiżowych konkursów ogólnopolskich, a przedstawiciele firmy aktywnie uczestniczą w zespołach ds. funduszy europejskich dla przedsiębiorców (Grupa Robocza RPO 2014-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, Dolnośląska Rada Gospodarcza). Prezes zarządu Human Partner współpracuje także z Konfederacją Lewiatan, opiniując dokumenty i wytyczne programów unijnych na lata 2014-2020. Dzięki temu, mamy dostęp do sprawdzonych informacji i zapowiedzi zmian w zakresie przygotowań do nowego okresu finansowania.

Wysoki poziom naszych usług gwarantuje wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz współpracujący z nami wykwalifikowany personel. Trzech naszych konsultantów było ekspertami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ocen wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców MŚP.

Więcej informacji: www.humanpartner.pl

Oferta fundusze unijne w PDF


Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.