Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Administrator hipoteki | bojarski.net.pl

Administrator hipoteki

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska oferuje wykonanie ogółu czynności związanych z występowaniem w charakterze administratora hipoteki. Administrowanie hipoteką to ułatwienie dla wierzycieli hipotecznych (szczególnie przedsiębiorców), poprzez możliwość powierzenia zarządu nad hipoteką podmiotowi posiadającemu odpowiednią wiedzę i praktykę. Jest ustanawiane w celu zabezpieczenia kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia.

Obowiązki administratora hipoteki to zawieranie umów o ustanowienie hipoteki, a także wykonywanie innych czynności z zakresu praw i obowiązków wierzyciela.  Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności administratora hipoteki określają wierzyciele go ustanawiający. Administrator działa na rzecz wierzycieli, ale we własnym imieniu.

Czynności wykonywane przez Kancelarię:

 • zawieranie umów o ustanowienie hipoteki;
 • wykonywanie we własnym imieniu określonych w umowie praw i obowiązków wierzyciel hipotecznych na ich rachunek, m.in.:
  • dochodzenie zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką,
  • sprzeciwianie się usunięciu  części składowych lub przynależności nieruchomości obciążonej hipoteką, jeżeli jej właściciel narusza przez to zasady prawidłowej gospodarki, do czasu zajęcia nieruchomości, a po jej zajęciu  także jeśli ich nie narusza,
  • żądanie od właściciela lub osoby trzeciej zaniechania działań oddziaływujących na nieruchomość w sposób mogący pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki,
  • wyznaczanie właścicielowi, ponoszącemu odpowiedzialność za okoliczności skutkujące zmniejszeniem wartości nieruchomości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki, odpowiedniego termin do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego albo do ustanowienia dostatecznego zabezpieczenia dodatkowego, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu także żądanie niezwłocznego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej,
  • dokonywanie wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w razie wygaśnięcia hipoteki,
  • wyrażanie zgody na przeniesienie hipoteki w miejsce opróżnionego miejsca hipotecznego.

Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.